Praktijk voor Logopedie en Luistertherapie in Gouda

Communiceren is alles, daarom logopedie!

PNOzorg staat voor vrije keuze logopedist

Bij zorgverzekeraar PNOzorg bent u vrij zelf te bepalen door wie u wilt worden behandeld. Dit in tegenstelling tot veel andere verzekeraars die uw vrije keuze al deels hebben beperkt of voornemens zijn dit te gaan doen.

Uw recht op vrije keuze kan prima samengaan met een redelijke prijs en een klantvriendelijke benadering. PNOzorg bewijst dit door 7 jaar achter elkaar als beste te worden gewaardeerd in de KlantenMonitor Zorgverzekeringen. Ook in 2016 stond PNOzorg weer in de top 3 van beste zorgverzekeraars 
(de door SAMR uitgevoerde monitor over 2017 loopt op dit moment nog). 


Navigatie

Terug naar actueel
Terug naar mijn praktijk