Praktijk voor Logopedie en Luistertherapie in Gouda

Communiceren is alles, daarom logopedie!

Ademproblemen behandelen

Wanneer is sprake van een ademprobleem en wat zijn de gevolgen?

Gemiddeld ademen we 12 keer per minuut en zo gebruiken we ongeveer 8000 liter lucht per etmaal. Uit de lucht halen we zuurstof en we ademen kooldioxide uit.
Om te ademen gebruiken we de volgende lichaamsdelen: De borstkas, de luchtpijp, de longen en de adem- en buikspieren.

Een ademprobleem kan leiden tot de volgende problemen:

1. Verkeerde spreekadem

Er wordt dan verkeerd geademd bij het spreken. Dat betekent dat er langer gesproken wordt dan dat er lucht voor is. Meestal volgt daarna een gespannen en hoorbare manier van inademen om weer voldoende lucht te krijgen.

2. Hyperventilatie

Bij hyperventilatie wordt er te snel en te oppervlakkig geademd. Hierdoor bevat het bloed te veel zuurstof en te weinig kooldioxide. Verschijnselen van hyperventilatie zijn: duizeligheid, tintelingen in de armen en handen, zweten, hartkloppingen, drukkend gevoel op de borst en ademnood.

3. Stemproblemen

Om de stem in goede conditie te houden is het belangrijk dat een goede manier van ademen wordt gebruikt. De adem en de stem zijn zeer nauw met elkaar verbonden. Wanneer er een gespannen of afwijkende manier van ademen voorkomt, heeft dit vaak gevolgen voor de stem. De stem kan daardoor minder goed functioneren en er ontstaan stemklachten. Bijvoorbeeld: snel vermoeide stem, een dik gevoel bij de stem, heesheid klachten.

Bij langdurige aandoeningen van de luchtwegen, zoals astma, bronchitis en longemfyseem heeft men problemen met het ademen.


Hoe behandel ik een ademproblem?

U kunt bij mij terecht voor het aanleren een goede manier van ademen. Vaak in combinatie met ontspanningsoefeningen en stemoefeningen.


Ervaring cliënten

Lees de ervaring van Marja 'Weer een heldere stem'

Lees de ervaring van Irma 'Hyperventilatie onder controle'


Behandelen van een ademprobleem bij de Praktijk voor Logopedie en Luistertherapie in Gouda

Ik kan u helpen met het aanpakken van een ademprobleem. Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen. Ik ben mobiel te bereiken op 06 2900 1384. U kunt mij ook een mail sturen via het contactformulier. Direct aanmelden is uiteraard ook mogelijk. Dit kan door het aanmeldingsformulier in te vullen.


Navigatie

Terug naar behandeling van stem en stemproblemen
Terug naar logopedie
Terug naar mijn praktijk

Verder naar mijn werkwijze bij logopedie