Praktijk voor Logopedie en Luistertherapie in Gouda

Communiceren is alles, daarom logopedie!

Wie ben ik?

Ien Breukers - Praktijkhoudster

Na het VWO heb ik op de Hogeschool Zuyd in Hoensbroek de HBO opleiding tot Logopedist-Akoepedist gevolgd.

Na 3 jaar bij de Schoolbegeleidingsdienst in Leiden gewerkt te hebben ben ik sinds 1984 werkzaam in het Speciaal Onderwijs in Alphen aan den Rijn. 

Ik heb veel ervaring en affiniteit met het behandelen van kinderen met taal- en spraakstoornissen, leer- en gedragsproblemen, ADHD, PDD.NOS en tweetaligheid.

Ik volg regelmatig na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling binnen de logopedie.

In het Kwaliteitsregister Paramedici ben ik geregistreerd onder
KP-nummer 69900184691.

Vanaf 2011 tot 2021 ben ik kwaliteitskringbegeleidster en voorzitter van de kwaliteitskring Logopedisten Gouda e.o. geweest.

In mijn praktijk behandel ik naast kinderen ook veel jongeren en volwassenen met name met taalproblemenspraakproblemen en stemproblemen. U kunt hierbij denken aan broddelenproblemen met Nederlands als tweede taalonduidelijk sprekenslissen en lispelenheesheidhyperventilatie en zwakke stem.

Sinds 2004 maak ik gebruik van luistertherapie bij het behandelen van logopedische stoornissen. Kinderen die al jaren logopedie krijgen blijken grote vorderingen te maken doordat er bij luistertherapie gewerkt wordt aan de onderliggende factoren.

Mede omdat ik luistertherapie meer wilde toepassen heb ik mij in mei 2011 zelfstandig gevestigd. Ik zet in mijn praktijk deze therapie ook in voor andere doelen dan logopedische alleen. Zie voor uitgebreide informatie op mijn speciale website over luistertherapie.

Ik ben opgeleid door Ingo Steinbach, de ontwikkelaar van de Samonas luistertherapie (in het Engels aangeduid als 'SAMONAS Sound Therapy'). Sinds december 2012 ben ik gecertificeerd Tomatis luistertherapeut. 

Navigatie

Terug naar mijn praktijk