Praktijk voor Logopedie en Luistertherapie in Gouda

Communiceren is alles, daarom logopedie!

Vertraagde taal en spraakontwikkeling behandelen

Wat is vertraagde taal en spraakontwikkeling en wat zijn de gevolgen?

Men spreekt van een vertraagde spraakontwikkeling en vertraagde taalontwikkeling wanneer een jong kind in zijn spraak en taal duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes. Het kind spreekt (nog) niet of opvallend minder; het spreekt in onvolledige, kromme zinnen; het spreken is minder goed verstaanbaar en soms begrijpt het kind niet goed wat er gezegd wordt.
Een vertraagde spraak- en taalontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen zoals slechthorendheid of een algehele achterstand. Maar het komt ook voor dat het kind slecht spreekt zonder dat er een duidelijke oorzaak voor gevonden wordt.

Een vertraging in de spraak- en taalontwikkeling geeft problemen: Het kind wordt door de omgeving niet begrepen en het kan zich niet goed uiten. Dit kan tot gedragsproblemen leiden: Het kind wordt opstandig en driftig als het niet begrepen wordt of het gaat zich juist steeds meer terugtrekken. Ook het leren op school kan moeizamer verlopen.


Hoe behandel ik vertraagde taal en spraakontwikkeling?

Ik onderzoek uitgebreid de taal en de spraak van het kind. Daarbij wordt ondermeer gebruik gemaakt van gestandaardiseerde testen. Verder onderzoek en eventueel behandeling door een kinderarts of kno-arts kan nodig zijn.

De logopedische behandeling is indirect en/of direct. Bij een indirecte therapie instrueer en begeleid ik de ouders of verzorgers in de manier waarop ze het kind tot spreken kunnen stimuleren. Bij de directe logopedische behandeling staat de wisselwerking tussen kind en mij centraal. Ik train het taalbegrip en verbeter het luistergedrag indien nodig; er wordt gewerkt aan de woordenschat, de zinsbouw en de uitspraak. Bij kinderen die nog niet of nauwelijks spreken krijgen de voorwaarden om tot spreken te komen aandacht: Het gebruiken van taal voor een bepaald doel, het imiteren van een ander, het oogcontact en het nemen van beurten. De ouders of verzorgers worden zoveel mogelijk bij de behandeling betrokken.
In de therapie wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind, de eventuele bijkomende problemen en de mogelijkheden in de omgeving van het kind.

Het resultaat van de behandeling hangt onder andere af van de oorzaak van de vertraagde ontwikkeling. In het algemeen geldt dat een vertraagde spraak- en taalontwikkeling goed te behandelen is, zeker als de problemen al op jonge leeftijd onderkend worden.


Meer informatie

Logopedie
Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van PENTO, experts in horen, spreken en verstaan.

Luistertherapie
Meer informatie over luistertherapie in relatie tot vertraagde taal- en spraakontwikkeling vindt u op:


Ervaring van cliënten   

Lees de ervaring van de vader van Jens 'Niet meer s(t)il'.


Behandeling van een vertraagde taal en spraakontwikkeling bij de Praktijk voor logopedie en Luistertherapie in Gouda

Ik kan u helpen met het aanpakken van een vertraagde taal en spraakontwikkeling. Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen. Ik ben mobiel te bereiken op 06 2900 1384. U kunt mij ook een mail sturen via het contactformulier. Direct aanmelden is uiteraard ook mogelijk. Dit kan door het aanmeldingsformulier in te vullen.


Navigatie

Terug naar behandeling van taal, taalstoornissen en taalproblemen
Terug naar logopedie
Terug naar mijn praktijk

Verder naar mijn werkwijze bij logopedie