Praktijk voor Logopedie en Luistertherapie in Gouda

Communiceren is alles, daarom logopedie!

Klachten- en geschillenregeling Paramedici

Ontevreden? Blijf er niet mee zitten!

U komt voor goede hulp en begeleiding. Die wil ik u graag bieden. Ik doe er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan vind ik het belangrijk als u dat met mij bespreekt. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Ik ben hiervoor aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici.

Wat kunt u doen als u ontevreden ben?

De eerste stap: een gesprek aangaan met mij. Het is goed mogelijk dat ik niet besef dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Wat als u toch een klacht wilt indienen?

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij ik ben aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl. U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen. Meer hierover vindt u op bovengenoemde website.

Wat gebeurt er met uw klacht?

De onafhankelijke klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht en zoekt naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht. De klachtenfunctionaris zal ook contact opnemen met mij. Uiterlijk binnen 6 weken moet ik aangeven wat ik van de geuite klacht vind en hoe ik deze denk op te kunnen lossen.

De klachtenfunctionaris geeft desgewenst advies over het aanvragen van een oordeel door de geschillencommissie en kan helpen bij het formuleren van deze aanvraag.

Wat als er geen oplossing wordt gevonden?

Bent u niet tevreden over de geboden oplossing of over de klachtafhandeling? Dan kunt u terecht bij de geschillencommissie. Die staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor mij als voor u. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen.

Waarover kunt u een klacht indienen?

Een klacht kan betrekking hebben op de geleverde zorg, maar ook op de dienstverlening of organisatie van de praktijk. U kunt bijvoorbeeld het gevoel hebben onvoldoende te zijn geïnformeerd. Mogelijk is de behandeling niet verlopen als verwacht of afgesproken.

Wat kost het indienen van een klacht?

Een klacht indienen kost u niets. Wilt u een oordeel van de geschillencommissie? Dan betaalt u 50 euro als tegemoetkoming in de kosten. Als u ook een schadevergoeding eist, is dit 100 euro. Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u al dan niet in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden.


Komt u er niet uit met deze regeling?

In dat geval bent u uiteraard vrij een juridische procedure te starten om tot een uitspraak van de burgerlijke rechter te komen. Bedenk echter goed of u hiermee het beste bent geholpen.


Navigatie

Terug naar mijn werkwijze
Terug naar mijn praktijk