Praktijk voor Logopedie en Luistertherapie in Gouda

Communiceren is alles, daarom logopedie!

Mijn werkwijze bij logopedie

Verwijzing

U kunt door uw huisarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen) naar mij worden verwezen voor onderzoek of behandeling.

Aanmelden

Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, stel ik u de vraag waarom logopedie nodig is en wil ik graag van u weten wat u van de logopedie verwacht. Soms zal ik voor extra toelichting contact opnemen met de doorverwijzende specialist. 
Onder logopedie vindt u uitgebreide informatie over de verschillende logopedische stoornissen.

Behandeling

De eerste afspraak bij mij bestaat uit een vraaggesprek en een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek bespreek ik de conclusie met u en beslissen we of er een behandeling volgt. 
In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht

Samenwerking

Ik werk nauw samen met o.a. huisartsen, orthodontisten, KNO-artsen en psychologen. Hiernaast heb ik ook contact met schoolbegeleidingsdiensten en basisscholen.

Waarneming

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist.


Pricacy

Met alle informatie die ik van u krijg ga ik zorgvuldig om. Uiteraard houd ik mij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Klachten

Indien u niet tevreden bent over een aspect van de behandeling of een andere klacht heeft, stel ik het op prijs als u deze met mij bespreekt. We kunnen dan gezamenlijk bekijken hoe we de situatie op kunnen lossen.

Mochten we er onderling niet uitkomen dan heeft u ook formele mogelijkheden om een klacht in te dienen. U kunt hiervoor een beroep doen op de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Ik ben hierbij aangesloten. 

Navigatie

Terug naar mijn praktijk

Verder naar logopedie